GDPR

politica de confidentialitate si politica de utilizare a modulelor cookie

Politica de confidențialitate
Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal

A. INFORMAȚII GENERALE
Această Politică de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) descrie modalitățile în care noi, S.C. MAURANA PRODIMPEX S.R.L., procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website (www.maurana.eu) atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.
Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică.
În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii prevăzuți de această politică de confidențialitate și cu furnizarea datelor cu caracter personal, nu utilizați acest website sau serviciile oferite de acesta.

Pentru a urmări mai ușor informațiile, ne putem referi la S.C. MAURANA PRODIMPEX S.R.L., folosind termenii „MAURANA PRODIMPEX”, ”Societatea”, „noi”, „nostru”, „noastră”, etc, iar la dumneavoastră folosind termenii „utilizator” sau „vizitator” al site-ului.

S.C. MAURANA PRODIMPEX S.R.L. are sediul în București, Bdul Alexandru Obregia, nr. 2B, Sector 4, înmatriculată la O.R.C. sub nr. J40/5843/1995, identificată prin C.U.Î. 7567712 și este o persoană juridică de drept privat ce desfășoară, în principal, activități de comerț cu amănuntul cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun.
Totodată, S.C. MAURANA PRODIMPEX S.R.L. este persoană juridică responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse, ca urmare a accesării și vizualizării informațiilor existente pe site de către dumneavoastră. În colectarea acestor date, Societatea acționează în calitate de operator de date cu caracter personal și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm informații despre noi, tipurile de date personale pe care le colectăm, modul în care utilizăm informațiile, cui îi sunt transmise datele, precum și drepturile și opțiunile pe care le au persoanele fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
De asemenea, pentru ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile dumneavoastră personale, iar prin prezenta politică descriem măsurile pe care le luăm pentru a asigura securitatea informațiilor și cum ne puteți contacta în legătură cu punerea în practică a protecției datelor și pentru a vă exercita drepturile.

www.maurana.eu este website-ul oficial al S.C. MAURANA PRODIMPEX S.R.L., oferind utilizatorilor, prin secțiunile create, informații, noutăți sau știri în legătură cu activitatea noastră și produsele comercializate de noi, precum și posibilitatea clienților sau potențialilor noștri clienți de a comunica eficient cu noi prin intermediul formularului de contact din cadrul website-ului.

În general, intenția noastră este de a colecta datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către vizitatorii website-ului nostru și care sunt necesare pentru a putea avea acces la informații privind activitatea societății și produsele pe care le oferim.
Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică pentru a afla mai multe informații despre modul în care procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.
Politica noastră de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal se aplică oricărui vizitator sau utilizator al website-ului S.C. MAURANA PRODIMPEX S.R.L. (www.maurana.eu).

S.C. MAURANA PRODIMPEX S.R.L. se angajează să respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date prin luarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, destinate să pună în aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor:

 • Legalitate, echitate și transparență: prelucrăm datele dumneavoastră legal și corect, suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care le utilizăm, iar dumneavoastră sunteți informat corespunzător.
 • Controlul vă aparține: în limitele legii, vă oferim posibilitatea de a examina exactitatea datelor personale, actualiza sau șterge datele pe care le-ai împărtășit cu noi și de a vă exercita celelalte drepturi.
 • Integritatea datelor și limitarea scopului: utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale, scopurile noastre respectând, în toate cazurile, legislația în vigoare. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.
 • Securitate: am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să vă protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

 

B. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Puteți utiliza o anumită parte a site-ului nostru fără a dezvălui date cu caracter personal prin simpla vizitare a acestuia.
Dumneavoastră veți decide dacă doriți să interacționați cu website-ului nostru și să continuați orice acțiune care solicită furnizarea de date cu caracter personal. În acest caz, vi se va solicita furnizarea unor date cu caracter personal în timpul unui proces de înregistrare sau autentificare prin intermediul formularului nostru de contact destinat transmiterii de întrebări/ mesaje/ solicitări/ sesizări (Meniu/Date de contact).

Pentru realizarea scopului de mai sus, este necesară furnizarea următoarelor date cu caracter personal în formularul de contact de la secțiunea DATE DE CONTACT: numele, adresa de e-mail și orice alte date cu caracter personal pe care le introduceți voluntar direct în caseta destinată mesajului;

Furnizarea informațiilor cu caracter personal prin intermediul formularului nostru de contact nu este o cerință contractuală, dar totuși rețineți că rubricile marcate cu asterisc (*) sunt obligatorii, deoarece avem nevoie de aceste informații pentru a respecta sau a răspunde solicitărilor primite. Alte date sau informații cu caracter personal pe care ni le furnizați la completarea formularelor de contact sunt la alegerea dumneavoastră.
Nefurnizarea oricăreia dintre informațiile și datele cu caracter personal solicitate poate conduce la imposibilitatea contactării și transmiterii întrebărilor/ mesajelor/ solicitărilor/ sesizărilor dumneavoastră.

Suplimentar față de datele cu caracter personal și modalitățile de colectare descrise mai sus, colectăm date și din alte surse, așa cum este valabil pentru cele mai multe dintre site-urile web. Astfel, website-ul www.maurana.eu colectează automat anumite informații și le stochează în fișierele jurnal, prin modulele Cookie sau alte tehnologii similare (web beacons, web server logs, s.a). Acestea sunt date statistice referitoare la acțiunile și tiparele de navigare ale utilizatorilor noștri, și nu identifică direct o anumită persoană.
Aceste date includ: adresele IP (Protocol Internet), locația geografică a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare și alte informații despre vizitarea acestui website, de exemplu paginile vizualizate, anunțurile pe care ați dat click. Adresa dumneavoastră IP poate fi, de asemenea, utilizată pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra acest site, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări navigarea unui utilizator pe site și pentru a ne ajuta să înțelegem preferințele vizitatorilor și nevoile acestora.
Cookie-urile și alte tehnologii similare ne ajută să îmbunătățim website-ul și să oferim un conținut mai bun și personalizat. Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe website, vă rugăm să consultați Politica de administrare a modulelor cookie disponibilă pe website-ul nostru.

De asemenea, pe website-ul www.maurana.eu puteți întâlni legături/ link-uri către alte website-uri pentru informarea dumneavoastră și pe care societatea noastră nu le controlează (de ex.: www.google.com, www.facebook.com, s.a). Aceste website-uri pot funcționa independent de website-ul nostru și pot avea propriile notificări, declarații sau politici de confidențialitate. Vă recomandăm să le analizați înainte de a trimite orice informații personale acestor website-uri, pentru a înțelege cum pot fi procesate datele personale în legătură cu aceste website-uri conectate. Nu suntem responsabili pentru conținutul website-urilor care nu ne aparțin sau care nu sunt gestionate de noi, pentru politicile sau practicile de confidențialitate ale altor operatori de date sau pentru modul în care website-urile acestora își gestionează datele, sau pentru serviciile terțelor părți.

C. SCOPURILE PRELUCRĂRII

MAURANA PRODIMPEX S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal colectate prin intermediul website-ului www.maurana.eu în următoarele scopuri:

 • Informarea utilizatorilor și promovarea activității comerciale desfășurate de Societate;
 • Efectuarea demersurilor înainte de încheierea unui contract între MAURANA PRODIMPEX și client (spre exemplu: corespondența societate – utilizator prin intermediul mijloacelor de comunicare pentru demersuri antecontractuale, respectiv în scopul de a le aduce la cunoștință informații despre produsele promovate de noi pe website în vederea încheierii unui contract de vânzare-cumpărare cu Societatea);
 • Pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale societății în legătură cu activitatea de comerț promovată pe site (emitere facturi fiscale, înregistrarea financiar-contabilă, efectuarea activităților de gestiune economică, financiară și/sau administrativă a societății, s.a).
 • În scop de arhivare a documentelor, atât în format fizic, cât și electronic.
 • Administrarea și întreținerea website-ului, a îmbunătățirii experienței oferite pe site, analizarea comportamentului utilizatorilor care accesează website-ul, prin folosirea de cookies, cu scopul de a furniza un conținut general sau particularizat și de oferte adaptate intereselor sau preferințelor de consum ale utilizatorilor.
 • Pentru soluționarea oricăror sesizări/ plângeri/ solicitări ale persoanelor vizate, precum și pentru constatarea sau revendicare unui drept în instanță, soluționarea litigiilor sau investigațiilor în care societatea este parte.
 • Pentru a diagnostica sau remedia probleme tehnice de funcționare a website-ului.

 

D. TEMEIURILE PRELUCRĂRII

 • Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal conform scopurilor mai sus indicate este:
 • Prelucrarea datelor dumneavoastră este necesară pentru executarea unui contract la care dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract, respectiv a tranzacției comerciale societate – client cumpărător, conform prevederilor art. 6 alin. 1 lit b din Regulamentului UE 679/2016 (în ceea ce privește menținerea comunicării și răspunsul la solicitările adresate de utilizatori prin intermediul site-ului nostru cu privire la achiziționarea produselor comercializate de noi, respectiv demersurile pre-contractuale la cererea clientului, emiterea unei oferte sau pentru a furniza informații despre produsele promovate pe site – furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a răspunde solicitării utilizatorului interesat să achiziționeze produsele comercializate de societate).
 • Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului, conform prevederilor art. 6, alin.1, lit. c) din Regulamentul UE 679/2016 (în ceea ce privește operațiunile de înregistrare în evidențele contabile ale Societății conform normelor fiscale, obligația de a răspunde la solicitările/ reclamațiile utilizatorilor transmise prin intermediul website-ului, respectarea obligațiilor de arhivare).
 • Prelucrarea este necesară în scopul interesului legitim de a asigura funcționalitatea site-ului, de a îmbunătăți permanent experiența dumneavoastră pe site, pentru securitate (pentru a păstra acest website securizat împotriva fraudei și altor activități ilegale) și protejarea drepturilor și intereselor Societății și ale partenerilor colaboratori, conform prevederilor art. 6, alin. 1, lit. f) din Regulamentul UE nr. 679/2016.
  Furnizarea datelor în acest scop nu este obligatorie, refuzul furnizării datelor nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

E. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. MAURANA PRODIMPEX S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe durata necesară pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare mai sus menționate, iar ulterior pentru respectarea cerințelor legale în vigoare și pentru protejarea drepturilor legale și a intereselor Societății și ale persoanelor vizate (utilizatorii website-ului).
Informațiile colectate de cookies sunt stocate timp de 12 luni, în vederea realizării de analize și rapoarte legate de performanța website-ului. Ele vor fi șterse ulterior acestei perioade.

F. TRANSMITEREA/ DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, S.C. MAURANA PRODIMPEX S.R.L. poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină desfășurarea activității noastre prin intermediul website-ului precum: furnizori de servicii IT (mentenanță, dezvoltare software, găzduire web), furnizori de servicii de marketing, furnizorii de servicii de contabilitate, de arhivare în format fizic/electronic, de servicii juridice, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor noastre, precum și la solicitarea organelor fiscale, judiciare sau a altor autorități competente de control ale statului, în baza și limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.
Datele cu caracter personal nu vor fi transferate în state din afara Uniunii Europene.

G. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

 • În calitate de persoană vizată, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, beneficiați de următoarele drepturi:
 • Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține, de la MAURANA PRODIMPEX, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de către MAURANA PRODIMPEX și dreptul de a fi informat cu privire la respectiva prelucrare;
 • Dreptul de a rectifica datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la MAURANA PRODIMPEX rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte/incomplete;
 • Dreptul de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la MAURANA PRODIMPEX ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, însă în acest caz nu veți mai putea accesa informații pe baza contului de utilizator. Acest drept nu va putea fi exercitat în măsura în care Societatea are obligația conform legii să păstreze și să proceseze anumite date cu caracter personal, de exemplu în cazul înregistrării operațiunilor contabile. Datele pot fi șterse în următoarele situații:
  – acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  – în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  – în cazul în care vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  – în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal
  – în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  – datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.
 • Dreptul de a restricționa prelucrarea: dreptul de a obține de la MAURANA PRODIMPEX restricția de prelucrare, în următoarele cazuri:
  1. (i) acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de dumneavoastră.
  2. (ii) procesarea este nelegală și prin urmare, vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării.
  3. (iii) Societatea nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră solicitați aceste date pentru stabilirea, exercitarea și apărarea unor pretenții legale.
  Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în scop de reclamă, marketing și publicitate sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.
 • Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal printr-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către MAURANA PRODIMPEX către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • Dreptul la opoziție reprezintă dreptul ca în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, să vă opuneți prelucrării datelor în temeiul interesului legitim, cu excepția cazului în care Societatea are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau atunci când scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate reprezintă dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate exclusiv pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • Dreptul de a retrage oricând consimțământul dat în vederea încetării prelucrării datelor care se bazează pe consimțământul dumneavoastră. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului acordat înainte de retragere.
 • Dreptul de a de a vă adresa cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa: București, B-dul G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-20 Sector 1 sau prin e-mail la: anspdcp@dataprotection.ro sau instanțelor competente, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal care v-au fost încălcate.
  Drepturile mai sus menționate sunt expres prevăzute în Regulamentul (UE) 679/2016 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și pot fi exercitate de către dumneavoastră în orice moment.

 

H. CUM PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

S.C. MAURANA PRODIMPEX S.R.L. pune în aplicare măsuri de siguranță administrative, tehnice, organizatorice și fizice pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, pierderii, alterării, accesării, comunicării sau utilizării în alte scopuri. Facem tot posibilul pentru a păstra datele dumneavoastră în siguranță. Utilizăm protocoale sigure pentru comunicare și transfer de date (cum ar fi HTTPS), folosim anonimizarea și pseudonimizarea acolo unde este cazul. Monitorizăm sistemele noastre pentru posibile vulnerabilități și atacuri.
Însă, chiar dacă facem tot posibilul, nu putem, garanta că transmisiile de date pe Internet pot fi 100% sigure. În consecință, nu putem asigura sau garanta securitatea informațiilor pe care le transmiteți și înțelegeți că orice informație pe care o transferați către noi, se face cu anumite riscuri. Cu toate acestea, folosim măsuri de securitate a website-ului în conformitate cu cele mai bune practici pentru a proteja site-ul web, e-mailurile și listele de corespondență.
De asemenea, suntem conștienți că pot apărea incidente de utilizare greșită sau incursiuni neautorizate de program. În aceste situații, obiectivele noastre sunt de a izola cât mai rapid problema, pentru a asigura sau restabili funcționalitatea corespunzătoare și pentru a minimiza neplăcerile utilizatorilor noștri. Dacă este necesar, vom informa autoritățile competente cu privire la încălcările de securitate a datelor. Vom face tot ce putem în mod rezonabil pentru a preveni încălcarea securității și pentru a asista autoritățile în cazul în care vor apărea încălcări.

ACTUALIZAREA POLITICII NOASTRE

Continutul acestei Politici poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite în pagina pe care o vizualizați la acest moment. În cazul unor modificări semnificative, vă vom informa despre acestea prin note de informare ușor vizibile postate pe website-ul nostru, indicând la începutul documentului când a fost făcută cea mai recentă actualizare. Versiunea revizuită intră în vigoare la data publicării pe website. Responsabilitatea de a verifica conținutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune a acestui document vă revine în totalitate.

Versiune publicată la data – 18 mai 2021

Politica de administrare a modulelor cookie în cadrul paginii web

În vederea funcționalității optime a prezentului site este necesară utilizarea tehnologiei de tip “cookie”. Această tehnologie permite stocarea unor date în dispozitivul dumneavoastră în momentul în care este accesat un site web printr-o conexiune la internet. Acest tip de informație cookie poate fi considerat un “steguleț” aflat local în dispozitivul dumneavoastră pe care pagina web îl recunoaște și poate optimiza afișarea și funcționalitatea în mod personalizat. Este foarte important de știut că un cookie este un tip de dată digitală complet pasiv și care nu execută sau rulează nici un fel de program software (nu este un virus sau orice alt tip de soft rău intenționat și nu poate accesa informațiile pe care dumneavoastră le stocați în calculator).

Pagina web pe care o deținem va prelucra cookie doar cu acordul dumneavoastră expres. În cazul în care doriți să vă retrageți acordul de a folosi cookie, vă rugăm să efectuați setările necesare în cadrul browserului dumneavoastră; totuși, în acest caz, vă informăm că unele caracteristici prezente în cadrul paginii web nu vor putea funcționa corespunzător.
Acest tip de fișier descris mai sus recunoaște terminalul utilizatorului prezentului site, ajutând ca informația continută la nivel de pagina web să fie prezentată într-un mod cât mai relevant, și cel mai important, adaptat la preferințele utilizatorului. Cookie-urile sunt necesare în vederea asigurării utilizatorilor un serviciu confortabil și o experiență de navigare plăcută.
Această politică de utilizare a modulelor cookie este în acord cu Regulamentul UE 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal. Pentru mai multe detalii privind drepturile dumneavoastră, accesați Politica de confidențialitate 

Câteva exemple relevante în vederea folosirii de cookie:

 • Prezentarea de conținut și servicii relevante utilizatorului,
 • Colectarea de informații anonime (cum ar fi câți utilizatori au vizitat site-ul și care sunt paginile de interes) în vederea generării de rapoarte necesare îmbunătățirii paginii web,
 • Sunt foarte practice în a reține setările dumneavoastră la nivel de site (cum ar fi limba site-ului, sau alte personalizări unice),
 • Poate controla manipularea resurselor în vederea optimizării vitezei de încărcare a paginii web,
 • Reținerea datelor de înregistrare pe o pagina web se face tot datorită setărilor de tip cookie.
  Datele de tip cookie se împart în mai multe categorii, după cum urmează:
  • După perioada de viață: cookie de sesiune și cookie fix;
  • După scopul folosirii: cookie esențial sau strict necesar, cookie de performanță, cookie de funcționalitate, cookie de targetare.
  În cadrul acestui site sunt folosite mai multe categorii din cele enumerate mai sus.

 

Pentru o înțelegere mai bună a acestor tipuri de date consultați următoarele explicații:

 • Cookie de sesiune reprezintă acele tipuri de date digitale care este activ doar atâta timp cât dumneavoastră folosiți pagina web;
 • Cookie permanent reprezintă acele tipuri de date digitale care este stocat în dispozitivul dumneavoastră până în momentul ștergerii manuale din setările browserului;
 • Cookie esențial reprezintă acele tipuri de date digitale care garantează funcționarea site-ului;
 • Cookie de performanță reprezintă acele tipuri de date digitale care furnizează informațtii și statistici despre performanța site-ului, ca de exemplu: numărul vizitelor zilnice sau unice, sursele de trafic, șamd.;
 • Cookie de funcționalitate reprezintă acele tipuri de date digitale care memorează setările utilizatorului pe care acesta le face în ceea ce privește pagina web (de exemplu limba de afișare sau dimensiunea fontului) și au ca scop oferirea de exeriențe cât mai personalizate;
 • Cookie de targetare reprezintă acele tipuri de date digitale care sunt folosite în vederea oferirii de publicitate preferențială sau în cazul legăturilor cu anumite platforme de tip social. Este bine de știut că, în cazul dezactivării sau a refuzării acestui tip de cookie nu blocați publicitatea la nivelul site-ului și doar blocați furnizarea de publicitate care ține cont de preferintele și interesele dumneavoastră.

Pentru o mai bună înțelegerea a modulelor cookie folosite de acest site puteți consulta tabelul de modulele cookie active în cadrul acestei pagini web. (!!! link aici către o pagina web în care sunt trecute în forma tabelară modulele cookie folosite – ca de exemplu google analytics, googlemaps, s.a.m.d.)

Toate tipurile de cookie prezentate anterior por fi completate de așa-zisele “third- part cookies” sau cookie ce aparțin companiilor partenere terțe.
Datele de tip personal care sunt preluate în momentul folosirii tehnologiei de tip cookie sunt criptate în vederea blocării accesului neautorizat la ele; cu toate acestea menționăm că datele cu caracter personal, cum ar fi numele sau detaliile bancare, nu au scopul folosirii modulelor cookie.
În cazul în care aveți orice fel de întrebări referitoare la protecția datelor cu caracter personal, politica de cookie sau orice informație de pe pagina noastră web, nu ezitați să ne contactați dand click pe linkul alaturat >>CLICK AICI<<